Hassela Ski Resort

Ca 4 mil från Jannesland – en bilfärd på 45 minuter – hittar du den trevliga skidanläggningen Hassela Ski Resort. Klicka på nedanstående länk för att läsa allt om skidområdet.

 www.hasselaski.se

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search