Döda fallet

Där Döda Fallet skapades fanns fram till år 1796 ett av de mest storslagna vattenfallen i Sverige. Den väldiga Storforsen hade en fallhöjd på 35 meter och låg nedanför den tidigare Ragundasjön i Indalsälven. Forsen skapade stora problem med timmerflottning eftersom timret bröts i strömvirvlarna och skogsägarna förlorade sina pengar. Intresset från bönderna ovan forsen att få bättre fiske och mera brukbar mark gjorde att man ville sänka sjön.

Därför fick Magnus Huss, senare kallad ”Vildhussen”, ett uppdrag att göra något åt problemet. Han kom på idén att leda vattnet via en kanal förbi forsen. Vildhussens planer besannades alltför väl då vårfloden kom och vattnet steg så högt att det rann igenom grusbarriären. Den 6e juni 1796 inträffade den största kända naturkatastrofen i Sverige i historisk tid. På mindre än 4 timmar tömdes hela Ragundasjön på sitt vatten och 1000 miljoner kubikmeter vatten kastade sig mot havet.
Processerna blev långdragna mellan människorna ovanför respektive nedanför forsen. Först på 1970-talets mitt var alla rättstvister avslutade. Hade den enorma sjön sopat bort en hel ås oavsett om man grävt i den eller inte? Storforsen torrlades och tystnade och blev Döda Fallet.

Idag är Döda Fallet en turistanläggning med 75000 besökare per år. 1964 blev fallet ett naturreservat. Det är fantastiskt att sitta på uteserveringen och blicka ut över Vildhussens verk. Förutom restaurang finns information om Vildhussens verk.
På sommaren är det också teater vid Döda Fallets vridläktare. Det är magnifikt att sitta på vridläktaren och se ut över det otroliga landskapet samtidigt som du får en kulturupplevelse.
Här kan du få guidade turer, ströva fritt i fallet eller testa vandringslederna. Passa på att besöka Hängbron som ingår i ett system av naturstigar mellan Döda Fallet, Hängbron och vidare upp till Edesmoarna.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search